Over ons

Jong Nederland

Jong Nederland is een landelijk georganiseerde jeugd- en jongerenorganisatie: een leuke club die jonge mensen de ruimte geeft die ze nodig hebben. Ieder kind in de leeftijd van vier tot twintig jaar is welkom bij Jong Nederland. Jong Nederland is een methodische jeugdorganisatie, dat wil zeggen dat alle afdelingen volgens een vaste methodiek werken. Die methodiek houdt in dat Jong Nederland probeert om kinderen en jongeren gevarieerde mogelijkheden tot sport en spel te bieden, om hen zo te helpen ontspannen en te ontplooien. Voor meer informatie over de landelijke organisatie Jong Nederland, klik hier.

 

Jong Nederland de Fakkel

Jong Nederland telt op dit moment ongeveer 60 afdelingen en landelijk ongeveer 5000 leden. Ongeveer 120 van die leden zijn aangesloten bij Jong Nederland de Fakkel. De afdeling is al twintig jaar gevestigd aan de Fakkellaan, vandaar de naam. Onze afdeling wordt draaiende gehouden door ongeveer 50 vrijwilligers; stuk voor stuk enthousiaste mensen die hun vrije tijd graag besteden binnen een gezellige jeugdvereniging. Jong Nederland de Fakkel is samen met zes andere afdelingen lid van het district ‘De Kempen’. Met deze afdelingen worden regelmatig activiteiten georganiseerd, zoals een zwemfestijn en een Ardennenweekend. Voor meer informatie over het district, klik hier.

 

Activiteiten

Tijdens de wekelijkse groepsbijeenkomsten gaat uw zoon of dochter in een groep actief bezig zijn, met drie ‘pijlers’ als uitgangspunt: sport en spel, creativiteit en buitenleven. Wanneer uw kind in een oudere leeftijdsgroep terecht komt, dan wordt ‘teambuilding’ vaak als vierde pijler gezien. Gedurende alle groepsbijeenkomsten en andere activiteiten staat uw kind onder begeleiding van een vaste groep vrijwilligers. Zij doen er alles aan om uw zoon of dochter een fantastische groepsavond, carnaval, Halloween, Sinterklaas en zomerkamp te bezorgen. Deze vrijwilligers volgen cursussen en trainingen om zo goed mogelijk een gevarieerd programma aan te kunnen bieden. Daarnaast eist Jong Nederland de Fakkel van elke vrijwilliger een ‘verklaring omtrent gedrag’.

Wat is Jong Nederland?

Jong Nederland Jong Nederland is een landelijk georganiseerde jeugd- en jongerenorganisatie: een leuke club die jonge mensen de ruimte geeft die ze nodig hebben. Ieder kind in de leeftijd van vier tot twintig jaar is welkom bij Jong Nederland. Jong Nederland is een methodische jeugdorganisatie, dat wil zeggen dat alle afdelingen volgens een vaste methodiek Lees verder »

Bekijk pagina »

Organisatie

Onze organisatie draait volledig op vrijwilligers. De organisatiestructuur bestaat in hoofdlijnen uit een bestuur en diverse commissies met eigen taken en verantwoordelijkheden. Daarnaast is een groot deel van onze vrijwilligers staflid bij een van de leeftijdsgroepen.

Bekijk pagina »

Leeftijdsgroepen

Omdat ieder kind het leuk vindt om met leeftijdsgenoten te spelen, werkt Jong Nederland de Fakkel al jaren met 5 verschillende leeftijdsgroepen. Iedere leeftijdsgroep heeft een bijeenkomst op een vaste dag in de week; zie het onderstaande overzicht: Minioren 101: zaterdagochtend 10:00 – 12:00 uur Maxioren 201: vrijdagavond 18:30 – 20:30 uur Maxioren 202: vrijdagavond Lees verder »

Bekijk pagina »

Activiteiten

De jaarplanning voor het seizoen 2017 – 2018 is als volgt:   2 september 2017:                     Wijkfeest ‘Prinsejagt 1 & 2 en Driehoeksbos’ 5 t/m 9 september 2017:           Start groepsbijeenkomsten Datum volgt:                              Groepsweekenden 4 november 2017:                     Halloween

Bekijk pagina »

Geschiedenis

1956-1960: Op 26 januari 1956 werd middels een notariële akte “de Katholieke Jeugdbeweging der St.Paulusparochie” opgericht. Al vrij snel wordt de naam “St.Paulusgilde” gehanteerd. De parochiële geestelijkheid van de St.Paulusparochie in Woensel heeft veel invloed gehad bij de oprichting van de jeugdbeweging, die in die tijd alleen bedoeld was voor jongens. Naast die vereniging was Lees verder »

Bekijk pagina »