↑ Terug naar Over ons

Organisatie

Onze organisatie draait volledig op vrijwilligers. De organisatiestructuur bestaat in hoofdlijnen uit een bestuur en diverse commissies met eigen taken en verantwoordelijkheden. Daarnaast is een groot deel van onze vrijwilligers staflid bij een van de leeftijdsgroepen.

Bestuur

Het bestuur van Jong Nederland de Fakkel bestaat uit negen vaste leden, waaronder de voorzitter, vice-voorzitter, secretaris en de penningmeester. Deze vier bestuursleden vormen samen het dagelijkse bestuur. Naast de negen vaste leden, wordt het bestuur jaarlijks aangevuld met een staflid uit iedere groep, zodat besluiten breed gedragen worden binnen de organisatie en iedereen hiervan Lees verder ยป

Bekijk pagina »

PR-commissie

Bekijk pagina »

Activiteiten commissie

Bekijk pagina »

Materialen commissie

Bekijk pagina »